काठमाडौँ विश्वविद्यालय, हात्तीबन, ललितपुर परिसरमा खाद्यान्न तथा साग सब्जी आपूर्ति गर्ने कार्यको लागि शिलबन्दी कोटेशन आहवानको सूचना